AVíS LEGAL

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar es la titular del lloc web https://www.recerdelamar.com amb domicili a Plaça Sa Riera, s/n 17255 Sa Riera, Begur, Girona amb NIF 55103501J. Pot contactar amb nosaltres a info@recerdelamar.com

Limitació de la responsabilitat

Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o que els utilitza.

Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, pogués derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació a Internet pogués patir l’usuari.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el nostre lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MODIFICACIONS

Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, del contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts del web, com en les condicions d’ús de la mateixa.

Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L' usuari queda informat i accepta, que l’accés a recerdelamar.com no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

L’accés i / o ús de la pàgina web recerdelamar.com que s’atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts.

En la utilització del web de Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web recerdelamar.com

Propietat intel·lectual i drets d’autor

Aquesta Web combina contingut propi amb imatges de lliure ús i difusió. Aquest tipus d’imatges poden ser substituïdes a mesura que Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar generi més contingut propi amb la seva activitat.

Els continguts que són mostrats en aquesta web i en especial els dissenys, textos, imatges o fotografies de projectes, gràfics, logos, icones, botons, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible d’utilització a nivell comercial o industrial, estan subjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són de propietat de Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar o d’aquells tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en aquesta web.

En cap s’entendrà concedida llicència alguna o renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni concessió de dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar. . D’altra banda, mitjançant les presents conclusions, l’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera aquesta Web així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit d’Argiles Colades S.A. Argiles Colades S.A. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a aquesta web. Per aquest motiu, no ens fem responsables de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs webs.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Protecció de dades

La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, els correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc web, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar i es mantindrà confidencial i protegida . En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no es lliurarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el RD 1720/2007, de 21 desembre, del Reglament de Desenvolupament).

Així mateix, i en compliment del Reglament General de Protecció de Dades RGPD 2016/679 UE, de 27 d’abril de 2016, l’informem que les seves dades personals formen part dels nostres fitxers automatitzats i no automatitzats de Clients, amb la finalitat de: respondre a la petició d’informació sol·licitada per vostè via nostres formularis de contacte web, prestar el servei contractat, oferir serveis relacionats amb els sol·licitats, enviar-li informació de promocions, subscriure’t a la nostra newsletter, comunicar via correu electrònic, fidelitzarte com a client i realitzar els tràmits administratius i comptables relacionats amb el seu servei amb nosaltres. Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per protegir les dades personals que ens facilitin, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

Té sempre dret a exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir juntament amb una còpia del seu Document d’Identitat a: info@recerdelamar.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los per poder fidelitzar la relació entre les parts.

Com exercir els teus drets

Pot dirigir una comunicació per escrit al domicili social de Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar o l’adreça de correu electrònic indicada al principi de l’Avís Legal, incloent en ambdós casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets següents:

– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: Es pot preguntar a Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar si està tractant les seves dades.

– Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes).

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament , en aquest cas només seran conservats per Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar en l’exercici o defensa de reclamacions.

– Dret a oposar-se al tractament: Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar deixarà de tractar les seves dades de la forma que indiqui, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, calgui seguir tractant.

– Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra firma, Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar li facilitarà la portabilitat de les dades al nou responsable.

– Dret a l’eliminació de les dades: Tindrà dret a demanar que s’eliminin completament les dades tret que per imperatius legals s’esborrin després de la seva confirmació. Podeu trobar més informació sobre models, formularis i més informació sobre els seus drets visiti pàgina oficial de la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

– Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hi hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

– Com reclamar davant l’Autoritat de Control. Si considera que hi ha un problema amb la forma en què Nastarovia s.c Restaurant Recer de la mar està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al responsable de seguretat de futgoal.cat (indicat a dalt) o l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent el Agència Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d’Espanya.

– Dret a l’oblit i accés a les seves dades personals. En tot moment tindrà dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el lloc web. Només ha d’enviar un correu electrònic a info@recerdelamar.com i sol·licitar-ho.

Quina informació recollim dels usuaris i per què la fem servir?

Tots els productes i serveis oferts en el lloc web recerdelamar.com remeten a formularis de contacte.

– Aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

– Té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Xarxes socials

Presència en xarxes: recerdelamar.com compta amb perfils en algunes de les principals xarxes socials d’Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que recerdelamar.com durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, argilescolades.com podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes i prestar servei personalitzat d’atenció al client.

Extracció de dades: En cap cas recerdelamar.com, extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntualment i expressament consentiment.

Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, recerdelamar.com l’ajudarà i aconsellarà en la mesura de les seves possibilitats.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre recerdelamar.com amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.